Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Reportáž Českého rozhlasu k VRT

Tento týden odvysílal Český rozhlas REPORTÁŽ   o plánované výstavbě vysokorychlostní trati v ochranném pásmu hory Říp.
Nejnovější příspěvky

VRT PODŘIPSKO NENÍ BEZPROBLÉMOVÝ ÚSEK!!!

Dnes jsme na Ministerstvo dopravy podali společný dopis 3 měst, 29 obcí a 10 spolků po trati VRT Podřipsko na plánované trase vysokorychlostní trati Praha - Drážďany. Dopis podepsaly všechny samosprávy od 20. km, tedy od Panenských Břežan až po konec úseku a další obce v okolí a dále po trati. Hlavní myšlenky dopisu jsou: 1) problematika souběhu dvou liniových staveb v délce přes 30 km; 2) žádost o zřízení pracovní skupiny; 3) uzavření memoranda, které zaručí maximální eliminaci negativních vlivů; 4) zajištění kompenzačních opatření, které nezatíží region a nezhorší kvalitu života obyvatel. Děkujeme všem, kteří se přidali, protože jsou si vědomi možných hrozeb, které výstavba a provoz takového rozsahu může do našeho území vnést. Celý text dopisu zobrazíte kliknutím ZDE . 

Společné jednání obcí po trati VRT Podřipsko (vysokorychlostní trať Praha - Drážďany)

V pátek 14. května proběhla v Roudnici nad Labem schůzka obcí dotčených vysokorychlostní tratí Praha – Drážďany v úseku VRT Podřipsko, kterou jsme vyvolali. Zúčastnili se jí zástupci 15 obcí. Představili jsme na ní naši činnost a oblast naší působnosti. Prezentovány byly výsledky studie proveditelnosti VRT, předpokládaný harmonogram přípravných prací a výstavby, trasování, kritické body, otázka protihlukové ochrany při vedení na náspech, negativní vlivy hluku, komunikace Správy železnic s obcemi, medializace, kompenzační opatření atd.  Odborník na hluk vysvětlil problematiku zdrojů a šíření hluku u VRT. Zdroje šíření hluku jsou z valení, tj. styk kolejnice/kolo. Hluk aerodynamický, který převládá od rychlosti 200 km/h ze samotné jízdy vlaku. Strukturální hluk, což je vibrace přeměňovaná na hluk vyzařovaný do vnitřních prostor místností šířený v domech. Vzhledem ke specifickým geologickým podmínkám je velmi problematické omezení strukturálního hluku. Další hluk bude ze servisní brousící

Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti

Ministerstvo životního prostředí ukončilo zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a rozhodlo, že rozšíření lomu proti kterému vznikla i petice, může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzováno v celé EIA .

Dokument ČT v pořadu Nedej se - KRAJINA LOGISTICKÝCH HAL

11. dubna 2021 byl Českou televizí odvysílán pořad Nedej se s tématem logistických areálů a činnosti s družení o bcí a s polků Koridor D8.  Logistika se stala novým rozvinutým průmyslem. V době globalizace je pohyb zboží po světě nutný a některá místa fungují jako překladové uzly. Země visegrádské čtyřky se postupně proměnily ve skladiště západní Evropy. Je to kvůli jejich poloze, levné pracovní síle, ale také finančním pobídkám, které firmy od jednotlivých států dostávaly. Monstrózní logistická centra se stala součástí naší krajiny, nepřehlédnutelnými “ocelovými městy” za městy. Pořad můžete shlédnout kliknutím    ZDE .

Reportáž Českého rozhlasu k VRT

V tomto týdnu odvysílal Český rozhlas reportáž k problematice vysokorychlostní trati /VRT/, kvůli které se například budou muset zbourat domy v Ledčicích. Poslechnout si ji můžete  ZDE .

Zahájeno spojené územní a stavební řízení haly Průmyslový objekt Úžice (bývalý Mercedes Daimler)

Stavební úřad Kralupy zahájil územní a stavební řízení   Oznámením o ústním jednání   20. dubna 2021 ve 13.00 hodin na místě záměru.  Další dokumenty k řízení naleznete   ZDE   na úřední desce Kralup. Účastníky řízení se mohou stát obce nebo spolky, které se do 10. dubna písemně přihlásí stavebnímu úřadu.